Sadržaj kolegija: U uvodnim predavanjima pozornost će se posvetiti pitanjima stilistike i historiografije: Što je stil? Što određuje stilske karakteristike filmova? Koje su najistaknutije odrednice filmskih stilova standardiziranih u svijetu, u regijama, nacionalnim kinematografijama, u pojedinim žanrovima, kod pojedinih filmskih autora? Što je povijest? Što je povijest filma? Koje su metode povijesnih istraživanja i izlaganja o povijesnim procesima općenito, u proučavanju umjetnosti i u proučavanju filma. U daljnjim predavanjima pristupit će se pregledu najznačajnijih stilova u nijemom i zvučnom igranom filmu, s osvrtima na eksperimentalni i dokumentarni film te na animirani film. Obradit će se i pojedini stilovi te reprezentativni filmovi. Naglasak je na svjetskim tendencijama pa nisu predviđene teme iz domaćeg filma u seminarskim radovima i studentskim izlaganjima.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 50894
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski