Upoznavanje studenata s kritikom kao književnim rodom odnosno diskurzivnim žanrom. Proučavanje zakonitosti kritike kroz teorijsku literaturu i analizu oglednih primjera kritičkih tekstova 20. i 21. stoljeća (Matoš, Krleža, Mandić, Tenžera itd.). Praktične vježbe iz pisanja književne kritike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215606
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski