Studente se kroz kolegij upoznaje s obradom dijalektne frazeološke građe te ih se upućuje u osnovne značajke jezičnih disciplina dijalektologije i frazeologije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 216729
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski