Studij arheologije provodi se već 120 godina na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dakle to je najstariji institucijski studij arheologije u ovom dijelu Europe s dugom i dobro prepoznatom tradicijom. Poslijediplomski doktorski studij arheologije na ovome je fakultetu započeo 2003. g. da bi od akad. god. 2007./2008. počeo djelovati po svim načelima Bolonjske deklaracije. Na istom Fakultetu od 1893. g. djeluje i Arheološki zavod kao znanstveno-istraživačka jedinica preko koje su se provodili značajni znanstveno-istraživački projekti na području prapovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije s osobitim naglaskom na proučavanju područja koja obuhvaća današnja Republika Hrvatska. Nastava na poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije održava se svakom doktorandu posebno (tzv. privatissimum) u obliku individualnih predavanja i istraživačkih seminara, mentorskih konzultacija, te zajedničkih doktorskih radionica i diskusijskih grupa. Nastavnici s kojima doktorandi rade odabiru se u skladu s potrebama teme kojom se doktorand bavi i mogu se mijenjati u svakom semestru. Na kraju svakog semestra održava se po jedna doktorska radionica vezana uz smjer (prapovijest, antika, srednji vijek) u trajanju od 6 sati za sve doktorande zajedno, u okviru koje oni izlažu periodične rezultate svojih istraživanja (istraživački semestralni radovi), raspravlja se o njima kao i o korištenoj literaturi te o novim znanstvenim spoznajama.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski