Cilj kolegija je uputiti studente u brojnu produkciju posebno antropoloških istraživanja s djecom i aspekata djetinjstva posljednjih nekoliko desetljeća i njezine istraživačke rukavce koji svoje začinjavce imaju krajem devetnaestog i u prvoj polovici dvadesetog stoljeća među antropolozima, folkloristima, ali i među istraživačima brojnih drugih disciplina koje se u posljednje vrijeme okupljaju i oko nove paradigme koja se naziva suvremenim studijama djetinjstva. Cilj je također upoznati studente s osnovnom terminologijom i konceptima antropologije djetinjstva te ih uputiti na korištenje raznovrsne literature i izvora za istraživanje te senzibilizirati i osvijestiti brojna metodološka i etička pitanja koja se javljaju u istraživanjima s djecom i istraživanjima aspekata djetinjstva. Cilj je i da se stečena znanja primjene u pripremi i vođenju diskusija, pisanju kritičkih reakcijskih tekstova, samostalnom istraživanju te pisanju i usmenom izlaganju rezultata istraživanja, vlastitih kritičkih promišljanja i dr.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 86776
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski