Vježbe iz Artikulacijske fonetika su vježbe za uvježbavanje definiranja i obrazlaganja osnovnih pojmova iz artikulacijske fonetike, artikulacijskog opisivanja hrvatskog glasničkog sustava te ga usporediti s nekim drugim sustavima gdje je primjereno. U praktičnom dijelu vježbi cilj je izraditi artikulacijski zadatak jednom od fizioloških tehnika (npr. palatografskom ili ultrazvučnom tehnikom).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35849
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski