Kolegij je posvećen osnovnim problemima književne historiografije i metodologije književne povijesti. Razmatraju se načela i temeljni pojmovi književne historiografije: ideja dijakronije i razvoja književnosti, problemi imenovanja, podjela na periode (vremenske odsječke različite duljine) i načini izmjene književnih razdoblja. U povijesnom slijedu prikazuju se temeljna književnopovijesna razdoblja do razdoblja romantizma. U pristupu svakom književnom razdoblju postavljaju se pitanja o pripadnoj poetici (implicitnoj ili eksplicitnoj), kao i prevladavajućem žanrovskom sistemu i paradigmatskim djelima/autorima.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86826
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski