Poljski standardni jezik je nastao u XV stoljeću što mu dalo i određenu stabilnost. Ipak promjene norme se nezaobilazna činjenica u razvoju jezika a valoriziranje tih promjena ovisi o jezičnoj svijesti govornika s jedne strane te o jezičnoj politici s druge. Pojam jezične norme od vremena praške škole se promijenio. U kolegiju će se govoriti o razlikama između dosadašnjeg i današnjeg pristupa jeziku, o izdvajanju u poljskom jeziku tzv. uzorne i uzualne norme, o slojevitosti jezične norme te o pojavama koje utječu na oblikovanje standarda. Govorit će se o tzv. općenarodnom jeziku i razmatrat će se opravdanost takvog termina. Razmatrat će se razlika između greške i inovacije te mehanizam nastanka neologizama i način njihovog ulaska u standard. Posebno će se obratiti pozornost na pojave purizma, novogovora, i tzv. potocizacije poljskoga jezika te će se govoriti o razlikama u odnosu na normu između sociolekta i žargona. Tijekom nastave pojašnjava se stav Poljaka prema vlastitom jeziku te uloga Zakona o poljskome jeziku i institucija kojima je glavni cilj kultura jezika u oblikovanju poljske jezične svijesti.