Kolegij je namijenjen studentima preddiplomskih studija Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Organiziran je kao oblik seminarske nastave. Metodom rada na tekstu obrađuju se i utvrđuju pravopisne teme kao i teme iz fonologije, morfologije, sintakse i leksikologije hrvatskoga jezike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78086
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni