Ovaj kolegij je zamišljen kao uvod u viktorijansku književnost. Popis literature obuhvaća tekstove nekih od najznačajnijih pisaca ovoga razdoblja, te pokriva književne rodove značajne za to razdoblje (pjesništvo, nepripovjedna proza, roman).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52238
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski