Ciljevi

  • Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini razini B1.2 i B2.1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.

Ocjena

  • Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi i domaće zadaće.

Uvjeti kolegija tijekom online nastave zbog pandemije koronavirusa

  • Student/-ica ima pravo na 6 izostanka preko online nastave, prekoračenje znači isklučenje iz kolegija.
  • Tijekom semestra student/-ica mora sudjelovati u svim redovitim online testovima (preko platforme omega/moodle), u slučaju nesudjelovanja mora se s nastavnikom dogovoriti za alternativni datum jedan dan unaprijed, a najkasnije do sljedećeg dana, inače će dobiti ocjenu 1. 
  • Svi se testovi ocjenjuju prema ovoj klasifikacijskoj skali: 5 [100% – 94%], 4 [93% – 87%], 3 [86% – 80%], 2 [79% – 73%], 1 [72% – 0%]. Student/-ica iz njih mora dobiti aritmetički prosjek najmanje 1,5, inače ne ispunjava uvjete, to jest ne može sudjelovati na završnom ispitu i bit će isključen/-a iz kolegija.
  • Student/-ica mora sudjelovati na online kulturnim događajima koji će se održavati izvan nastave tijekom semestra, posebno ako je njihov sadržaj povezan s pripremom domaćih zadataka i ako u to vrijeme nema drugih akademskih dužnosti.
  • Ako student/-ica propusti nastavu, njegova/njezina je obveza sve samostalno nadoknaditi, proučiti nastavni materijal i napraviti domaće zadaće te ih poslati nastavniku preko e-maila u dogovorenom roku.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52297
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski