Unutar kolegija studentima će se pružiti osnovni pregled talijanske povijesti, društva i kulture 18. stoljeća. Pored najznačajnijih književnika tog razdoblja, predstavit će se i neka važna djela europske kulture tog razdoblja iz drugih oblasti (od filozofa G. Vica do penologa C. Beccarie). Na seminarskim čitanjima, pojedinačnim i zajedničkim, provjeravat će se i utvrđivati poznavanje i mogućnost interpretacije izabranih tekstova talijanskih autora iz 18. stoljeća.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64251
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski