Cilj kolegija: Upoznavanje s reprezentativnim djelima japanske klasične književnosti i analiza pojedinih žanrova: waka (japanska poezija), monogatari (pripovijetka, roman), nikki (memoari), zuihitsu (esej), setsuwa (pripovijetka). Ovladavanje alatima za prevođenje i njihova aktivna primjena na konkretnim zadatcima. 

Korištene metode: Nastava se izvodi putem predavanja u koja je uklopljeno čitanje i analiziranje kraćih odlomaka klasičnih djela japanske književnosti prevedenih na suvremeni japanski, engleski te hrvatski jezik. Studente se potiče da aktivno sudjeluju u nastavnom procesu te da čitaju na japanskom, odnosno da ovladavaju alatima za prevođenje i aktivno ih koriste u čitanju i razumijevanju ponuđenih tekstova. To se prvenstveno odnosi na japansku poeziju koja je zbog svoje kratkoće idealan poligon za stjecanje traženih vještina već u najranijem stadiju učenja jezika. Kao dodatak nastavi gledat će se i analizirati kratki video ulomci japanske televizije NHK (15min) posvećeni japanskoj književnosti i kulturi.


Razina studija: ostalo
Semestar: zimski