Cilj kolegija: Upoznavanje s reprezentativnim žanrovima/djelima/autorima japanske klasične književnosti i teatra u razdobljima Muromachi, Momoyama i Edo. Ovladavanje alatima za prevođenje i njihova aktivna primjena na konkretnim zadatcima.

Korištene metode: Nastava se izvodi putem predavanja u koja je uklopljeno čitanje i analiziranje kraćih odlomaka klasičnih djela japanske književnosti prevedenih na suvremeni japanski, engleski te hrvatski jezik. Studente se potiče da u što većoj mjeri čitaju na japanskom, da ovladavaju alatima za prevođenje i aktivno ih koriste u čitanju i razumijevanju ponuđenih tekstova. To se prvenstveno odnosi na japansku poeziju koja je zbog svoje kratkoće idealan poligon za stjecanje traženih vještina već u najranijem stadiju učenja jezika. Kao dodatak nastavi gledat će se i analizirati kratki video ulomci japanske televizije NHK (15min) posvećeni japanskoj književnosti i kulturi.


Razina studija: ostalo
Semestar: zimski