Osnovni principi prebrojavanja, permutacije i kombinacije skupova i multiskupova, binomni koeficijent, formula uključivanja-isključivanja, rekurzivne relacije, osnovni pojmovi iz teorije grafova.

Razina studija: diplomski
Semestar: zimski