Upoznati studente s temeljnim obilježjima psihologije kao prirodne i društvene znanstvene discipline, pri čemu je naglasak na pregledu i informaciji, a ne na prikazivanju područja «u dubinu». Svrha kolegija je i detaljnije informirati studente o studiju i psihologiji kao struci, te im dati opći uvid u neka temeljna područja i znanja iz psihologije, što će im omogućiti lakše snalaženje u studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35825
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski