Oblik nastave: 1P+1S

Uvjeti upisa: položene Osnove jezikoslovlja

Ciljevi: Upoznavanje i razumijevanje teorijskih postavki, prepoznavanje i razlikovanje struktura tekstova

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Stjecanje znanja o funkcioniranju i strukturiranju tekstnih vrsta.

Korištene metode: analiza tekstova, diskusija, pojedinačni i grupni rad

Sadržaj: 1. O tekstu, tekstnim vrstama i kriterijima za njihovo razlikovanje, 2.-3. Vremenska prognoza, 4.-5. Horoskop; 6.-7. – Uputstva za upotrebu, 8.-9. Reklama, 10.-11. Oglas, 12.-13. Vic

Literatura: Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 2001.; Bračić, Stojan - Fix, Ulla – Greul Albrecht: Textgrammatik-Textsemantik-Textstilistik, Ljubljana: Filozofska fakultetaUniverze v Ljubljani, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, 2007.

Studentske obveze i provjera: redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad, portfolio s analizama tekstnih vrsta obrađenih na nastavi


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79921
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski