Kolegij nudi orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija u dokantovskom razdoblju, te problematiziranje argumentacijskih sklopova i dijaloških antiteza u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51250
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski