Cilj kolegija je da, kroz uvodna predavanja te seminarska izlaganja i diskusije, a na temelju relevantnih tekstova, ukaže na bitne poveznice između pojmova morala i etike, s jedne strane, te psihe, psihologije, psihijatrije i psihoterapije, s druge strane. Time se stvara podloga i okvir za raspravu o ulozi psihologije u području etike i ulozi etike u području psihologije/psihijatrije/psihoterapije. Na koncu se ova problematika razmatra u svjetlu suvremenih bioetičkih izazova.

Kolegij se izvodi na preddiplomskom i diplomskom studiju

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86787
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski