Rad u seminaru treba studente: a) u sadržajnom pogledu upoznati s najvažnijim projektima "nove etičke kulture", posebice s bioetikom, njenim razvojnim etapama, postignućima i ulogom u povijesnom procesu prelamanja epoha; b) u metodološkom pogledu osposobiti za kritičke i kreativne doprinose u razmatranju suvremenih tema na području etike, bioetike i filozofije tehnike; c) u praktičkom pogledu pripremiti za suočavanje s opasnostima znanstveno-tehničke civilizacije, razumijevanje naravi suvremene tehnike i za aktivno uključivanje u rasprave koje ona donosi.

Kolegij se izvodi na preddiplomskom i diplomskom studiju

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160800
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski