Kolegij British Romanticism: Poetry bavi se analizom pjesama 6 najvećih britanskih romantičkih pjesnika (Blakea, Wordswortha, Coleridgea, Byrona, Shelleyja i Keatsa) uz formalistička i novo-historistička čitanja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 131916
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski