Kolegij se bavi pregledom književno-povijesnih razdoblja u engleskoj književnosti i počecima suvremenih teorijskih čitanja (od ruskog formalizma do strukturalizma).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 147086
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski