Kolegijem »Uvod u filozofiju I« i »Uvod u filozofiju II« želi se studentima približiti potpuni kontekst nastanka, razvoja i aktualnosti filozofije kao znanstveno-kulturne djelatnosti, približiti i nazrijeti smisao filozofiranja i promotriti ulogu filozofa i filozofije u društvu, ponuditi orijentaciju u konstituiranju mladog filozofa ili filozofski nadahnutog istraživača i postaviti temelje za pravilan ulazak u filozofiranje o fenomenima i daljnju specijalizaciju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78283
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski