Kolegij upoznaje studente s kulturno-povijesnim kontekstom nastanka i razvoja turske književnosti u Anadoliji od 13. do 15. st., kao i s njezinim glavnim predstavnicima, književnim oblicima i stilsko-poetičkim obilježjima. Kroz čitanje i analizu odabranih književnih ulomaka studenti će dobiti uvid u najvažnije poetičke, vjerske i misaone tokove na području Anadolije iz razdoblja Anadolskih bejlika i ranog Osmanskog Carstva.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117834
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski