Kolegij upoznaje studente s pravilima pisanja i čitanja, osnovama morfologije i jednostavne sintakse suvremenoga perzijskog jezika.

Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 126166
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski