Kolegij Upravljanje i poslovanje u arhivima

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117596
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski