Opis i cilji kolegija: 

Rekonstruirati i kritički analizirati Rousseauove  doprinose modernoj i suvremenoj filozofiji politike te demokratskoj političkoj kulturi . Riječ je o utvrđivanju i raščlambi sljedećih Rousseauovih temeljnih uvida: a) vizionarskoj dijagnozi rascijepljenog i otuđenog identiteta modernog čovjeka; b) kritici liberalnog shvaćanja jednakosti i slobode, odnosno uvidu da je sloboda nerazlučiva od socijalnih osnova slobode, među koje spada i približna društvena jednakost; c) ideji pučke ili narodne suverenosti te kritici predstavničke demokracije; d) s pedagoškim, političkim i naturalističkim emancipacijskim projektom Rousseau kritizira instrumentalni razum i subjektiviranje izvedeno na dominaciji nad samim sobom, drugim čovjekom i prirodom te zagovara subjektiviranje utemeljeno na priznanju i harmoniji. Posebno se ističe Rousseauov utjecaj na francusku revoluciju i posredno na socijalistički pokret.    

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 145596
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski