Opis i cilj kolegija: 

1.) Uvesti u probleme i pitanja filozofije politike kroz raščlambu,  propitivanje i utvrđivanje temeljnih pojmova konstitucije i opravdanja političke zajednice (politički autoritet, politička obveza, politička sloboda, suverenitet ); 

2.) Razložiti osnovne argumentacijske i povijesne načine legitimacije političkog autoriteta; 

3.) Oblikovati razboriti normativni okvir za prosudbu političkih institucija i političkog djelovanja

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51254
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski