Opis i cilj kolegija: 

Oblikovati, izvesti i raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike. Na temelju relativno kratkih uvodnih izlaganja studenata (do 30. minuta) otpočinje rasprava koja treba propitati stručne i metodičke postupke izlaganja teme, prosuditi postignuća nastavnih ciljeva i ishoda, utvrditi alternativne scenarije, pokazati načine otvaranja, vođenja, usmjeravanja i zaključivanja diskusije. U seminaru se osobito uvježbava i njeguje nastavna komunikacija koja se tiče prepoznavanja problema, načina mogućih pristupa i refleksije filozofskih implikacija koje ponuđene, i namjerno široko postavljene teme, iziskuju. Posebna pozornost posvećuje se aktivnom, samostalnom i odgovornom učešću svakog sudionika u obogaćivanju filozofskog dijaloga i strukturiranog mišljenja. Ponuđene uvodne  teme obuhvaćaju tri cjeline: a) uvođenje u  filozofsko mišljenje i filozofske discipline; b) monografske analize relevantnih filozofskih učenja; c) filozofski pristupi aktualnim problemima. Sve predložene teme izravno korespondiraju s kurikulima filozofije i etike čime se ostvaruje sadržajno i metodičko jedinstvo rasprava.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117499
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski