Opis i cilj kolegija: 

Stjecanje i uvježbavanje osnovnih nastavničkih kompetencija u radu s mentorima i učenicima, a koje trebaju omogućiti samostalno izvođenje nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike. Nastavnu grupu u pojedinoj gimnaziji - vježbaonici Filozofskog fakulteta u pravilu čini troje studenata i mentor/ica što podrazumijeva intenzivnu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju te suradničko učenje u pripremanju, analiziranju i prosuđivanju izvedbi nastavnih sati. U okviru Nastavne prakse filozofije I koja je sastavni dio predmeta Metodika nastave filozofije studenti vode Dnevnik nastavne prakse i u suradnji s mentorima usvajaju forme i obrasce dobre nastavne prakse. Ukoliko se u 2020/2021 školskoj godini pokaže potreba, studenti će zajedno s nastavnicima mentorima sudjelovati u osmišljavanju nastave na daljinu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117498
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski