Studenti se upoznaju s organizacijom i upravljanjem informacijskim resursima arhiva te načinima informatizacije rada arhiva. Osposobljavaju se za korištenje informacijskim sustavom arhiva i njegovim oblikovanjem, upoznaju se s evidencijama u arhivima te s informacijskim projektima vezanim uz arhive.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117582
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski