Polaznici upoznaju književnost njemačkog jezičnog izraza između naturalizma i kraja Drugog svjetskog rata na temelju lektire, analize i interpretacije odabranih tekstova te na temelju samostalne pripreme referata i pismenog rada.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79919
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski