Cilj je upoznavanje studenata s formalnim pristupima metodama istraživanja u socijalnoj i kulturnoj antropologiji. Kolegij započinje s razmatranjem istraživanja kao znanstvenog napora a zatim nastavlja s upoznavanjem standardnih istraživačkih metoda i tehnika koji se koriste u socijalnoj i kulturnoj antropologiji. Uvod u metodologiju sadrži kvantitativni i kvalitativni pristup.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35968
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski