Osvješćivanje pluralnosti sintaktičkih klasifikacija i postavaka, usvajanje metoda i načela sintaktičke analize na razini rečenice i rečeničnih dijelova, kontrastiranje hrvatske i njemačke sintakse.

Sadržaj: 1. Osnove sintaktičke analize; 2. Sintaktička terminologija; 3. Osnove kontrastivne sintaktičke analize - hrvatski i njemački; 4. Rečenični dijelovi; 5. Subjekt i subjektni skup; 6. Predikat i predikatni skup; 7. Sekundarni rečenični dijelovi; 8. Atribut i apozicija;


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79920
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski