Razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova. Na temelju autentičnih tekstova iz medija, poslovnog svijeta i raznih drugih životnih sfera na njemačkom i hrvatskom jeziku studenti će upoznati specifičan stil različitih tipova teksta na oba jezika, vježbati osnovne tehnike prevođenja uz korištenje kontrastivnih metoda, osvijestiti različite faze procesa prevođenja od recepcije ishodišnog do produkcije ciljnog teksta, na dijelom paralelnim hrvatskim i njemačkim tekstovima prepoznavati oznake tekstnih tipova i intencija autora, ovladavati relevantnim znanjem o područjima i strukama, naučiti se odgovorno i pouzdano koristiti izvorima znanja poput referentne literature i interneta, usavršavati jezične kompetencije za oba jezika, posebice produktivne te vježbati prevodilačke postupke (transformacije, transpozicije, permutacije, ekspanzije, adaptacije, interkategorijalne promjene itd.). Tematski će se obrađivati područja kulture i društva (djelatnosti institucija, biografije, kritike i sl.).

 


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117560
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski