Sociologija tehnologije kao znanstvena disciplina, Tehnologija kao dio socijalne matrice, Mikro i makro kontekst tehnologije, Teorije tehnološkog determinizma (Marx, Ogburn), Teorija modernizacije (M. Weber), Socijalni konstruktivizam tehnologije (Socijal. konstrukcija tehnoloških sistema, Teorija mreže, Teorija tehnoloških sistema), Teorije modernosti i studije tehnologije, Kako tehnologija mijenja društvo, a kako društvo oblikuje tehnologiju, Informacijske tehnologije, internet i globalizacija, Studije roda i studije tehnologije, Socijalna kontrola tehnologije: socijalna procjena i vrednovanje tehnologije
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 37087
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski