Cilj seminara "Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2" je proširiti znanje i razumijevanje studenata o određenim, zadanim temama iz ranokršćanske arheologije. Izbor seminarskih tema se mijenja svakog semestra ovisno o području koje se obrađuje.

Nositelj kolegija: dr. sc. Domagoj Tončinić, izv. prof.

Izvođačica kolegija: dr. sc. Vinka Matijević

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142549
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski