Kroz zadane seminarske radove kolegij omogućuje proširivanje znanja i razumijevanja određenih problema u okviru kasnoantičke arheologije.

Nositeljica kolegija: dr. sc. Iva Kaić, doc.

Izvođačica kolegija: dr. sc. Vinka Matijević

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142663
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski