Ciljevi su predmeta prikazati cjelovitost komunikacije, dati temeljita znanja o sustavu za osjet prostora, jer su se iz najstarijeg modaliteta, osjeta prostora, razvili ostali osjeti vezani uz taj sustav; prikazati ulogu audiologije u ispitivanju slušne funkcije; osposobiti studente da razumiju rezultate različitih dijagnostičkih postupaka.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117510
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski