Polazeći od pretpostavke da je u izučavanju SADa nastala znanstvena disciplina američkih studija kolegij nudi povijesni pregled discipline ali i modele razumijevanje američke kulture i društva koje su nudili utemeljitelji te discipline. Ti se modeli smatraju disciplinarnim paradigmama i tijekom kolegija studenti će biti upoznati s misliocima koji su ih stvorili i načinima kako su ih primijenili u svojim čitanjima američke zbilje. Pored samih paradigmi dotaknut ćemo se tekstova i kulturnih artefakata koji ilustriraju moć tih paradigmi ali s kritičkom distancom koja će upozoriti na njihove manjkavosti. Ipak, pokazat će se da su pioniri discipline - Miller, Lewis, Smith, Mathiessen, Marx, Trachtenberg i drugi -  razotkrili ključne sastavnice američkog identiteta koje nam služe tumačenju američke povijesti i sadašnjosti. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117845
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski