Nakon preliminarnih objašnjenja riječi "suvremeni" kolegij će odgovoriti na pitanje koji to tekstovi pripadaju tom vremenskom periodu i kako se ono što smatramo suvremenim mijenjalo tijekom zadnja dva desetljeća u Sjedinjenim Državama. Kolegij ima dvostruku zadaću: opisati karakteristike američke prozne produkcije i ocrtati razvojni put zemlje u kojoj je ta produkcija nastala. Dakle, cilj kolegija je upoznati poznanike s formalnim obilježjima američkog romana i pokazati kako iz tih romana možemo iščitati američko iskustvo tijekom prva dva desetljeća trećeg milenija. Izbor iz djela T. Pynchona, C. McCarthya, D. DeLilloa, S. Ericksona, A. Proulox bit će predložak za takva čitanja. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52236
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski