Eksperimentalna arheologija je arheološka specijalizacija, odnosno dio arheologije koji se, bavi proučavanjem prošlih procesa ponašanja kroz eksperimentalnu rekonstrukciju u kontroliranim znanstvenim uvjetima .

Izvodi se u obliku predavanja i seminara.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184172
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski