Upoznavanje s mađarskom političkom, društvenom te kulturnom poviješću uz stjecanje osnovnih znanja o temelnjito važnim događajima i ličnostima koji su ponajviše utjecali na formiranje suvremenog mađarskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Dobivena znanja uvode studente u mađarski kulturni kontekst i omogućuju bolje razumijevanje književnih i i jezičnopovijesnih kolegija. Također, očekuje se stvaranje dublje zainteresiranosti za daljnji studij hungarologije i za praćenje društveno-političkih i kulturnih događaja u suvremenoj Mađarskoj.

Seminar se održava o pojedinačnim specifičnim temama, spomenutim na predavanjima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36015
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski