Pregled razdoblje povijesti mađarske književnosti od prosvetiteljstava do prvog vala romantizma (1772-1850)

Seminar se održava o pojedinačnim specifičnim temama, spomenutim na predavanjima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51196
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski