Mađarska se Moderna organizira protiv očekivanja akademske elite i književnog establishmenta nacionalnog klasicizma; ali u širem smislu istovremeno podrazumijeva i praćenje zapadno-europskih literarnih struja, želju za „osuvremeniranjem" te pobunu protiv društvene i gospodarske modernizacije, kritiziranje tehnološkog razvoja u obrani romantičnog, estetičkog individualizma, kulta i jačanja lirskog subjekta. Kolegij nudi opći pregled o Moderni, o kritičnom suživotu Moderne i Avangarde, te o temeljnim promjenama koje su pratile kraj Prvog svjetskog rata, pad povijesne ugarske države, komunistička diktatura i trianonski sporazum (1920): o formiranju novih književnopolitičkih pravaca kao „građanska" književnost i narodna struja (u potrazi „trećeg puta" i na društvenom polju i u književnom samoizražavanju).

Seminar se održava o specifičnim pojedinačnim temama, spomenutim na predavanjima

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52200
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski