Kolegij nudi paralelnu i komparativnu analizu pojedinačnih književnih djela, estetskih načela te formiranja (i transformacije) literarnog kanona u klasičnoj mađrskoj književnosti. U centru pažnje je odnos prema tradiciji, svjesno biranje i reflektirana selekcija prošlosti. Tematski interes pada na stvaranje i na dekonstrukciju nacionalnog „velikog pripovijedanja” (grand récit).


Seminar prati predavanje, održava se o pjedinačnim specifičnim pitanjima, dirnutim na predavanjima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117877
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski