Naslov kolegija – Poljske jezične vježbe I ( Diplomski studij)

 

Nastavnik: Małgorzata Vražić – lektor poljskog jezika

 

Naziv studija: Studij poljskog jezika i književnosti

 

Status kolegija: obvezni

Oblik: vježbe (2 x 2 sata)

ECTS bodovi: 5

 

Sadržaj: Praktično učenje poljskog jezika na razini C1 prema pravilima certifikacije poljskog jezika. Vježbe poprimaju oblik konverzacije, razvijaju prije svega jezičnu kompetenciju vezanu uz govor. Studenti pripremaju izlaganja i rasprave na zadane teme, kao i teme vezane uz različita područja vezana uz poljsku kulturu i razne sfere društvenog života. Uče prevoditi tekstove koje sadrže specifičnu terminologiju raznih područja, vježbaju tečnost izgovora i spontanost reakcije u složenim komunikacijskim situacijama, uče prepoznavati standardni i govorni jezik te koristiti oba- ovisno o situaciji.

 

Cilj: Usavršavanje znanja poljskog jezika s posebnim naglaskom na komunikaciju i upotrebu proširenog specifičnog vokabulara. Studentske obaveze: redovno pohađanje nastave, 2 pismena kolokvija i manje pismene provjere tijekom nastave, redovno obavljanje zadataka- pismenih i usmenih.

 

Ispit: kolokvij

 

Raspored rada po tjednima:

Svaka od navedenih cjelina sadrži izbor tekstova (znanstvena literatura, popularno znanstveni tekstovi, poljski tisak, televizijske emisije), koji služe kao materija za prevođenje, proširivanje vokabulara, vježbe konsekutivnog prevođenja na hrvatski jezik, upotrebu novo naučenih fraza u razgovoru, debatu i dijalog. Rad na svakoj od navedenih cjelina traje2 do 3 tjedna.

 Teme:

1. Životinjski svijet – znanstvena i znanstveno popularna terminologija vezana uz životinjski svijet.

 

2. Temelji poljskog jezičnog bontona, kulturni kontekst, promjene u suvremenom svijetu. Upotreba određenih formi u raznim komunikacijskim situacijama i raznim kulturnim kontekstima.

 

3. Jezik mladih, najnovije promijene i tendencije u govornom jeziku, promjene vezane uz amerikanizaciju kulture i utjecaj medija na svakodnevni jezik i ponašanje.

 

 

4. Jezik poslovnog svijeta:

 

Institucije

 

Bankovne operacije

 

Osnivanje tvrtke

 

Poslovanje tvrtke – poslovni plan

 

Ekonomska izvješća.

 

 

5. Zdravlje:

 

Hipokratova zakletva (usporedba teksta na poljskom i hrvatskom jeziku, etička načela, analiza jezika- arhaizmi).

 

Smijeh i plač (fiziološki i psihološki aspekti , upotreba idioma ).

 

Fobije.

 

Opis simptoma bolesti– fiziološki aspekt i književni opis bolesti-  Wewnątrz góry lodowej–J. Kapuściński.

 

Kolokvij

 

 

 

 

 

 

Literatura:

Anna Dunin-Dudkowska, Anna Trębska-Kerntopf, Ekonomia– to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin 2006.

Marzena Kowalska, O biznesie po polsku, Universitas 2008, (B1 i B2)

Andrzej Ruszter, Oswoić tekst, Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomówB2 i C1, Universitas.

Bogusław Kubiak, Na łamach prasy, cz. 1 (C2), Universitas 2009.

Bogusław Kubiak, Na łamach prasy, cz. 2 (C2), Universitas 2019.

Stanisław Mędak, W świecie polszczyzny (C2).

Kwartalnik „Polonicu”, wybrane teksty .

Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184263
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski