U kolegiju se obrađuju ranosrednjovjekovna groblja na području današnje Hrvatske i BiH s osvrtom na lokalitete i arheološku građu s drugih slavenskih područja. Usvajaju se znanja o arheološkom materijalu vezanom uz groblja, o radioničkom porijeklu i dataciji nalaza. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117491
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski