U seminaru se obrađuju teme vezane uz srednjovjekovnu arhitekturu. Studenti održavaju prezentacije pojedinačnih tema i izrađuju pismene seminarske radove.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117932
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski