Na osnovi suvremenih spoznaja kolegij obrađuje pojavu i razvoj simboličnog ponašanja, prapočetke duhovnosti, te pojavu i razvoj apstraktne i figurativne umjetnosti u paleolitiku.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117489
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski